รายละเอียดกิจกรรม
20 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
(4-8 เมษายน 2557)

 
ประมวลภาพพิธีเปิด
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
(8 เมษายน 2557)
ประมวลภาพที่ได้รับรางวัล
จากการประกวดภาพถ่าย

"หนองคายเวียงจันทน์
100 สัมพันธ์สองฝั่งโขง"
เข้าสู่หน้าหลัก
จังหวัดหนองคาย